Geen berekening meer bij middelingsverzoek

Komt u in aanmerking voor de middelingsregeling? Vanaf 11 maart hoeft u bij een verzoek om middeling geen berekening meer mee te sturen, zo heeft de Belastingdienst laten weten.

Wanneer komt u in aanmerking voor de middelingsregeling?
Mogelijk heeft u recht op middeling als u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten uit werk en woning heeft gehad. Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door drie. Vervolgens berekent u over dit gemiddelde inkomen opnieuw de belasting per jaar. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan de oude belastingbedragen en is het verschil meer dan € 545? Dan heeft u recht op een teruggave voor het meerdere. Let op: dien uw verzoek om middeling in binnen 36 maanden nadat de aanslagen van alle drie de jaren waarover u wilt middelen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.

Wat verandert er precies?
Tot 11 maart moet u bij uw middelingsverzoek deze berekening toevoegen. Door een wijziging in de computersystemen van de Belastingdienst is dat vanaf 11 maart niet meer nodig. De Belastingdienst beschikt over alle relevante gegevens en kan op basis daarvan uw verzoek om middeling in behandeling nemen en verwerken. U hoeft dus in het middelingsverzoek alleen de belastingjaren te vermelden.

Vanzelfsprekend kunt u voor deskundige begeleiding altijd terecht bij Trion Advies.